ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.2 - Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии.

Корица и начални страници

1. Приложение на билинейно време-честотно разпределение за анализ на моделни сигнали в свръхшироколентови радари
       С. Иванова, М. Маринов
2. Анализ на проблеми на реализацията на IPv6 в MPLS среда
       В. Алексиева
3. Моделиране на система с ортогонално честотно разделяне на каналите, чрез средствата на MATLAB
       М. Илиев, В. Хадживасилев
4. Profinet IO
       В. Кесеев
5. Mодул за домашна автоматизация с PLC модем
       Ж. Жейнов, С. Иванов
6. Simple Network Management Based on PHP and SNMP
       K. Trichkov, E. Trichkova
7. Обобщено дискретно билинейно време- честотно разпределение
       С. Иванова
8. Изследвания на широколентови усилватели, реализирани с различни свързвания на два двутактни широколентови усилвателни модули с биполярни и MOS транзистори
       Б. Карапенев
9. Архитектура на система за експериментални изследвания на обекти в реално време на базата на LABJACK U6 PRO
       Г. Кръстев
10. Програмна реализация на система за експериментални изследвания на обекти в реално време на базата на LABJACK U6 PRO
       Г. Кръстев
11. Комплексно оценяване на качествата на локализаторите на еталонни изображения
       Ю. Петкова
12. Цифрова УКВ радиосистема за района Симитли
       А. Стефанов
13. Подход за защита на електронни документи срещу несанкциониран достъп
       Г. Върбанов, Г. Кунев
14. Програмно осигуряване за дистанционно обучение по автомобилна електроника
       Г. Кръстев, Г. Георгиев
15. Разпространение на IPTV посредством DVB технология
       Гр. Михайлов
16. University–Industry Cooperation in the context of Ruse University, Bulgaria
       N. Bencheva, Y. Ruseva, M. Manev, O. Dimitrov
17. Намаляване отношението пикова
       В. Хадживасилев
18. Операционна среда за разпределена симулация
       Х. Вълчанов
19. Решение на задачата за разпределено взаимно изключване чрез проектен шаблон
       М. Луканчевски, Н. Костадинов, Х. Авакян
20. Methods and Program Environment for Structure Optimization of MIMO Automates
       L. Georgieva, V. Mateev
21. Requirements to teachers for using interactive whiteboards in creating training modules for ODL-process
       V. Stoykova, S. Dineva, G. Krasimira
22. Improving the quality of ODLprocess and reducing drop off of the students through applying interactive devices
       S. Dineva, V. Stoykova
23. Интегриран начин за представяне на научна информация чрез електронната платформа за търсене SciVerse
       С. Върбанова
24. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки
       А. Иванов, Г. Иванова, Г. Методиев
25. Контролер за един канал на сеялка за сеитба с биоразградима лента
       Л. Йорданов
26. Database Design for the Web Based University Project Management Information System
       I. Valova
27. Системи за организация, търсене и достъп до изображения
       И. Вълова
28. Система за управление на студентски проекти
       И. Вълова, Й. Калмуков
29. Проектиране на обучение на специалисти по поддръжка в областта на телекомуникационните технологии
       Д. Бояджиев
30. Създаване на програмна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини
       А. Иванова, И. Желева, Г. Вачев
31. Алгоритъм за намиране на глобалния максимум на фотоволтаичен панел
       Л. Георгиева
32. Един подход за проектиране на информационна система за подпомагане на администрирането на учебния процес в средно училище
       С. Арсов
33. Подход за изграждане на високонадежден информационен център
       Р. Радков
34. Мултимедийно приложение „RLE метод за компресиране на данни”
       Ц. Георгиев
35. Моделиране на системи за анализи и оценка
       Хр. Ненов
36. Моделиране на клас паралелни задачи чрез минимално оцветяване на граф
       И. Пенев

Последни страници


Copyright © 2008-2023