ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Физическо възпитание и спорт.

Корица и начални страници

1. Контролиране на приземяването при изпълнение гимнастически упражнения
       Илия Кючуков
2. Алгоритми и подходи за овладяване на основните технически похвати в тениса
       Иван Нейков
3. Интерактивните методи за комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт -фактор за двигателно развитие на подрастващите
       Антоанета Момчилова
4. Maгистърска програма по спортна анимация – акценти и перспективи за туризма в региона
       Златко Златев
5. Принципи за организация и употреба на практически упражнения в спорните игри (волейбол)
       Огнян Къчев, Мария Дончева
6. Connection of the subskin fat tissue and volume and Bodi Mass with the Leg, Explosive Force
       Georgi Georgiev, Vujica Živković, Žarko Kostovski, Viktor Mitrevski
7. Бодипрограма ГД-МП–методика и ефективност
       Галина Дякова, Мария Попова
8. Възможности за оптимизиране структурата на психофизическата готовност на студентките чрез профилирано обучение по волейбол
       Стефан Базелков, Теодора Игнатова
9. Изследване въздействието на специализирани лекоатлетически упражнения върху отскокливостта на 15-16- годишни юноши
       Венета Симеонова, Велизар Павлов
10. Основни акценти в проучването на потребностите за занимания с фитнес и постигнати резултати на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”
       Искра Илиева
11. Понятиен апарат на използваните технически умения с ракета в бадминтона
       Илиян Илчев
12. Изследване на промените в отношението на учениците към заниманията с лекоатлетически упражнения и спорт
       Петя Пенева
13. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”
       Искра Илиева, Камен Симеонов, Димитър Обрешков, Илиян Илчев
14. Класификационна структура на скоковете на батут
       Владимир Ангелов
15. Изследване съотношението на упражнения с преход от опорна в безопорна фаза в съчетанията на висилка изпълнени от елитни гимнастици
       Илия Янев
16. Addition to the Appraisement of Explosive Power of Students aged
       Avdi Pireva, Fadil Nika, Laureta Memedi
17. Оптимизиране на двигателните и координационни способности на учениците от начален етап на основна образователна степен чрез подвижни игри
       Мирослава М. Петкова
18. Влияние на модулното обучение по аеробика върху динамиката на физическата дееспособност на студентите
       Теодора Игнатова, Стефан Базелков
19. Determination of biomehanical optimality in the process of training the back leg round kick (ushiro mawashi gaeri) IN THE PROCESS
       Kenan Asani
20. Проучване на физическата дееспособност на подрастващи 13 - 14-годишна възраст (предварителен експеримент
       Димитър Николов
21. Floors in the function of safety and manifestation of motor abilities of younger school students
       Zivorad Markovic, Ilian Ilchev
22. Quantitative differences of achievements and assessment of the female students from cities, Kikinda from R. Serbia and Prilep from R. Macedonia
       Viktor Mitrevski, Georgi Georgiev, Robert Hristovski, Nebojša Markovski
23. Kомплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст
       Снежина Дамянова, Теодора Симеонова, Димитър Обрешков
24. Мини волейболът в урока по физическо възпитание и спорт
       Нина Денева
25. Canon anthropometric relationship between the characteristics and specific motor abilities in football club in Gjilan
       Dr. Naser Rashiti, Mr. Nazim Myrtaj, Mr.Veton Xhemajli
26. Обучение на базови гимнастически упражнения в училищното физическо възпитание
       Калояна Крумова-Цончева
27. The Influence of Latent Dimensions of Specific Motor Abilities on the Situational Motor Skill-Spike of Youth Female Volleyball Players
       Gligor Hristov
28. Determining the presence of developmental sequences for running using the body component approach
       Aleksandar Aceski
29. The Structure of Specific Motor Abilities on Youth Female Volleyball Players
       Gligor Hristov, Aleksandar Aceski and Vlatko Nedelkovski
30. Физическото възпитание и спорта за развитието на творческите способности на подрастващите
       Нела Гроздева
31. Русенско гимнастическо дружество “Юнак“ –швейцарска помощ за развитие на гимнастиката
       Румен Кузов
32. Pupils' attitude towards the teacher in physical education
       Laureta Memedi, Fadil Nika, Alim Hajredin

Последни страници


Copyright © 2008-2024