ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.2 - Физическо възпитание и спорт.

Корица и начални страници

1. Изследване степента на сходство на техниката на въртеж изпълнен на висилка, смесена успоредка и халки
       Илия Янев
2. Физическо развитие и физическа годност на студенти, участващи в курс по начална военна подготовка на Министерството на отбраната
       Симеон Йорданов, Евгени Йорданов, Динко Тенев
3. Разрешените техники в състезанието по джудо след промените в правилника
       Анжелина Янева
4. Рефлексивна образователна технология - инвариант в обучението по физическо възпитание и спорт
       Антоанета Момчилова
5. Сравнение техниката на изпълнение на кръгове на кон с гривни и на гимнастическа „гъба”
       Илия Кючуков, Здравко Куртев
6. Влияние на заниманията със спорт и с компютърни игри върху социалните умения при ученици от прогимназиалния етап на основната образователна степен
       Иванка Тошева, Дарина Величкова
7. Приложение на акробатичните упражнения в тренировъчния процес по карате
       Владимир Ангелов
8. Перфекционизъм и прояви на предсъстезателна тревожност при състезатели по самбо
       Галина Домусчиева-Роглева,Мария Янчева
9. Влияние на обучението по физическо възпитание и спорт върху поведението на деца със специални образователни потребности
       Елеонора Милева, Анна Тантеле
10. Склонност към риск и индивидуален стил на игра при боксьори
       Евтим Лефтеров, Васил Димитров, Михаил Георгиев
11. Особености на целевата ориентация и възприетия мотивационен климат при състезатели по самбо
       Галина Домусчиева-Роглева, Мария Янчева
12. Актуални проблеми на училищното физическо възпитание – преди десет години и днес
       Боянка Пенева, Станислав Маврудиев
13. Някои аспекти влияещи върху популярността на волейбола сред студентите от ТУ – Варна
       Мария Дончева, Огнян Къчев
14. Изследване влиянието на някои антропометрични показатели върху бързината като двигателно качество при студенти
       Златко Златев
15. Зависимост на волевата устойчивост и агресията при лична защита
       Огнян Къчев, Мария Дончева, Катерина Чонгова
16. Проучване на практическите подходи за развитие на качеството издръжливост, прилагани от спортните подходи в софийските училища
       Мая Чипева, Анна Божкова
17. Образователен и приключенски туризъм по маршрута Доспад– изворите на река Въча в Западни Родопи
       Тодор Тодоров, Евгени Гавраилов, Маргарита Гечева
18. Допинг – употреба, отношение, компетенции. Анкетно проучване сред студентите от НСА
       Евелина Милошова
19. Изследване на удовлетвореността на студентите от НСА „Васил Левски“ при смесено обучение по чужд език
       Весела Славова, Татяна Христакиева, Елеонора Милева
20. „Играта на играчките” – празник в детската градина
       Златка Димитрова
21. Влияние на извънурочните занимания по физическо възпитание и спорт върху двигателната активност на учениците
       Петя Пенева, Искра Илиева
22. Технико-тактическа подготовка по бадминтон за подрастващи
       Илиян Илчев
23. Изследване на влиянието на изкуственото редуциране на телесната маса върху спортните постижения при състезатели по вдигане на тежести
       Валентин Панайотов
24. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище
       Юлия Дончева, Искра Илиева
25. Програма за подготовка на 16-годишни футболисти
       Камен Симеонов
26. Изследване на влиянието на изкуственото редуциране на телесната маса върху спортните постижения при тежкоатлети – жени и мъже
       Нели Янкова, Валентин Панайотов
27. Оценка на качеството на живот чрез 8-точкова скала за студенти от РУ
       Милена Григорова, Димитър Обрешков
28. Значение на материалната база за повишаване на физическата активност на учениците
       Васил Димитров, Албена Димитрова – Денкова
29. Характеристика на студентите от факултет „Обществено здраве и здравни грижи”
       Милена Григорова, Тодор Тодоров
30. Изследване на влиянието на изкуственото редуциране на телесната маса върху спортните постижения при състезателки по вдигане на тежести
       Нели Янкова
31. Състав на телесната маса на възрастни лица извършващи адаптирани силови натоварвания
       Евелина Милошова, Цветелина Митова
32. Сравнителен анализ на учебните програми по физическо възпитание и спорт за 7, 8 и 9 клас в България и Гърция
       Петя Миланова, Павлина Аверкиаду
33. Използването на тялото в съвременната постурална йога
       Ирина Бъчварова
34. Борбата с излишните килограми и затлъстяването при подрастващи
       Елеонора Гурбанова
35. Изследване на двигателното качество сила и неговите разновидности при 10-12 годишни, занимаващи се с художествена гимнастика
       Весела Иванова
36. Характеристики на постиженията на момичета от 5, 6 и 7 клас на училище „Хр. Ботев” за учебната 2013/2014 година
       Валери Йорданов, Тодор Тодоров

Последни страници


Copyright © 2008-2024