ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт; Машинознание.

Корица и начални страници

1. Анализ на експлоатационната надеждност на автомобили Iveco Dayli с използване диаграми на Парето
       А. Стоянов
2. Методика за оптимизиране на ъгъла на изпреварване на запалването на бензинов двигател при ограничаване на токсичността на отработилите газове
       Х. Станчев, В. Иванов
3. Роторен клапанен механизъм в ДВГ
       Д. Иринчев
4. Биодизелът като алтернативно гориво
       М. Иванова, Е. Маринов
5. Преглед на съвременни системи за газоразпределение
       А. Али, Х. Станчев
6. Noise Analysis of Postal Fleet: a Comparison between Motorcycles and Electric Vehicles
       F. Cotana, A. Nicolini, M. Goretti
7. Ефективност на контролната дейнoст в областта на автомобилния транспорт
       В. Пенчева, Й. Арабаджиев, А. Асенов
8. Анализ на устойчивостта на параметрите на икономико-математическия модел по планиране на производството и снабдяването със стоки
       В. Евтимова
9. Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили
       Д. Любенов, М. Маринов
10. Модел за изчисляване на скоростта и времето на пътуване по маршрут на автомобил, снабден с GPS приемник
       М. Маринов, Ж. Гелков, Д. Любенов
11. Лабораторен модел с дигитален тахограф за симулиране и оценка работата на водач и автомобил
       А. Асенов, В. Пенчева
12. Критерии за оптимизиране параметрите на сервизи на Автотранспортни фирми при проектиране и реконструкция
       Н. Колев
13. Анализ и обработка на експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна апаратура
       А. Стоянов, Г. Кръстев
14. Изследване на разходомер за течни горива с два хидравлични разпределителя
       Н. Станчева, Б. Бехчед, П. Петров, Д. Станчев
15. Изследване на горивната икономичност на товарни автомобили в реални условия на работа
       Б. Бехчед, П. Петров, Т. Деликостов, Д. Станчев
16. Възможност за осигуряване на необходимата точност при изследване загубите на празен ход на тракторна трансмисия
       Н. Станчева, В. Петров, Д. Станчев
17. Анализ на компютърни системи за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини
       Н. Николов, С. Батанов, Д. Станчев, А. Смрикаров
18. Използване на Magic формула за описване характеристиките на автомобилите на автомобилите
       Р. Иванов, Р. Русев, Д. Иванова
19. Тримерно представяне с помощта на компютър на задачата за намиране на истинската големина на отсечка и фигура в чертежите
       Н. Николов
20. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията
       В. Добрев, Б. Колев, М. Попова, А. Добрева
21. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори – част I
       Е. Ангелова, П. Ненов, В. Върбанов, Б. Калоянов
22. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори – част II
       Т. Дюлгерян, П. Ненов, Б. Калоянов, Е. Ангелова

Последни страници


Copyright © 2008-2024