ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 5.2 - Педагогика и психология; История, етнология и фолклор.

Корица и начални страници

1. Взаимовръзката учене-игра в началния етап на обучение според възгледите на блажения Августин
       Захарий Дечев
2. Проекции на устойчивото развитие в образованието
       Маргарита Бонева
3. Проект на училище за възрастни
       Живка Военкинова, Мари Мануелян
4. Моделиране на критерии за оценка и самооценка на педагогическата дейност у младите педагози
       Йоана Петкова, Мая Иванова
5. За някои възгледи върху комуникативната компетентност и общуването
       Елка Русинова
6. Предучилищното и началното образование в съвременните Валдорфски училища
       Виолета Ванева
7. Място на грижата за децата и юношите в полетата на дейност на социалната работа в Германия
       Росица Михайлова
8. Проблеми в социалната работа с деца и семейства
       Багряна Илиева
9. Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици
       Снежана Николова
10. Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването
       Петя Чешмеджиева
11. Teaching language in Pre-school Children - Psychological Premises
       Paisi Lazarescu Mihaela
12. Интегриран урок по английски език „Колко е часът?”
       Борислав Стоянов, Кремена Христова
13. Star-wave Test-a Multifunctional Psycho-pedagogical Instrument
       Magdalena Dumitrana
14. Индикатори за оценка на социално-екологическата ситуация
       Маргарита Бонева
15. Възможност за прилагане на проективен метод „Нарисувай себе си” при изграждане на „Аз - образ”
       Деспина Георгиева
16. Свободното време на подрастващите в новата информационна среда
       Румяна Чонова, Ваня Ганева
17. Мултимедийно обучение по английски език за 5. клас
       Екатерина Попандонова
18. Опит за алтернатива на преподаване в лекционния курс по “информационни технологии”
       Валя Гинчева, Сълзица Стойчева
19. Педагогическата практика – начало на изграждане на музикално-педагогически умения у студентите чрез урока по музика
       Сълзица Стойчева, Валя Гинчева
20. Летните празници в детската градина – музикално шоу на веселието и радостта
       Александра Иванова, Детелина Павловска
21. Фактори за формиране на идентичността през ранното юношество
       Деница Алипиева
22. Насилието в училище - проблеми, свързани с жестокостта и агресията
       Валентина Василева
23. Методите за възпитание и децата на 21. век
       Соня Георгиева
24. Относно евристични методи за решаване на технически задачи
       Михаил Лепаров
25. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание
       Тодорка Стефанова, Светла Дяковска, Жанина Иванова
26. Tопоними от района на село Коноп (Кулфаллар), област Търговище
       Хасан Якуб Хасан
27. Царица Хатшепсут – пример за успешно управление в Древен Египет
       Златоживка Здравкова, Искра Славова
28. Държавната администрация и политическите борби в княжество България 1879-1882 г.
       Емил Инджов
29. Промените в конституцията, наложени от обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г.
       Станка Георгиева
30. Политическите партии в Русе и изборните борби през 1911 г.
       Любомир Златев
31. Полкови военен теaтър при 14-и пехотен Македонски полк
       Румен Кузов
32. Русенското списание „Ученическа мисъл” („Изгрев”)
       Живодар Душков
33. Народната песен в българския музикален фолклор
       Пелагия Векилова, Светла Минкова

Последни страници


Copyright © 2008-2024