ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 10.2 - Биотехнологии и хранителни технологии.

Корица и начални страници

1. Determination of the kinetic parameters of batch fermentation of Lactobacillus paracasei RN5 with probiotic potential
       Rositsa Denkova, Bogdan Goranov, Zapryana Denkova, Georgi Kostov,Ivanka Georgieva
2. Determination of organophosphorous pesticide in fruits samples using a nanostructured acetylcholinesterase amperometric biosensor
       Yavor Ivanov, Katya Gabrovska, Tzonka Godjevargova
3. Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG25 against pathogenic microorganisms
       Remzi Cholakov, V. Yanakieva, Z. Denkova, N. Chakarova
4. Study of the adhesion of Lactobacillus acidophilus strains with probiotic properties to MDCK
       Rositsa Denkova, Hristina Strinska, Zapriana Denkova, Georgi Dobrev, Daniel Todorov, Kirilka Mladenova, Stoyan Shishkov
5. Study on the antioxidant activity of dried Allium bulgaricum leaves
       Aneta Popova, Dasha Mihaylova, Iordanka Alexieva
6. Selection and biochemical characterization of lactic acid bacteria strains isolated from salad dressings
       Desislava Teneva, Rositsa Denkova, Zapryana Denkova
7. Preparation and characterization of Aflatoxin M1- Fluoresceinamine conjugate for AFM1 immunoassay in milk
       Milka Atanasova, Nastya Vasileva, Tzonka Godjevargova
8. Evaluation of the in vitro antioxidant potential of extracts obtained from Cinnamomum zeylanicum barks
       Lidiya Georgieva, Dasha Mihaylova
9. Probiotic properties of Lactobacillus plantarum BG24, isolated from naturally fermented cereal beverage
       Remzi Cholakov, V. Yanakieva, Z. Denkova, E. Sotirova
10. Characteristics of lactic acid bacteria strains isolated from salad dressing
       Desislava Teneva, Zapryana Denkova, Rositsa Denkova, Remzi Cholakov, B. Goranov
11. Obtaining chocolate masses with probiotic lactobacilli strains
       R. Denkova, V. Vlaseva, E. Filipov, Z. Denkova, I. Dobrev, B. Goranov, P. Merdzhanov
12. Взаимосвязь между кинематическими и энергетическими параметрами в упаковочных линиях
       Анатолий Соколенко, Константин Васильковский, Сергей Бут
13. Логическая подсистема стерилизации консерв для автоклава без противодавления
       Олег Клименко, Виктор Трегуб
14. Уменьшение загрязнения окружающей среды от выбросов сатурационного газа в сахарной промышленности
       Виталий Пономаренко, Цветан Димитров, Николай Пушанко
15. Исследования показателей качества молока питьевого коровьего
       Валентина Малыгина, Валерий Сукманов, Е. Булгакова, Ксения Кротынова, Дмитрий Афенченко, Димитър Димитров, Илиана Костова, Станка Дамянова, Настя Иванова, Марийка Петрова
16. От научните разработки на биологично активни компоненти към внедряване в производството
       Павлина Долашка
17. Изследване на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от домашно приготвени сирена
       Цветеслава Иванова, Севгинар Ибрямова,Нели Лодозова, Радослав Иванов
18. Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти
       Венелина Попова, Станислава Ташева, Станка Дамянова, Албена Стоянова
19. Химичен състав на ароматични продукти. 2.Смрадлика (Cotinus coggygria Scop.)
       Теодора Атанасова, Ненко Ненов, Иванка Димитрова-Дюлгерова, Весела Миладинова, Васил Илиева, Албена Стоянова
20. Теоретично определяне на неравномерността на постъпленията при директно приемане на зърно в зърнохранилищата
       Николай Димитров
21. Алгоритъм за изграждане на 3D геометричен модел на биореактор с разбъркващо устройство за прилагане на метода CFD
       Добрин Георгиев, Диян Радев
22. In vitro изследване на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от комерсиални млечни продукти
       Цв. Иванова, Севги Етем,Елвин Исмаил,Радослав Иванов
23. Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексовете
       Валентина Чонова, Росен Чочков, Гроздан Караджов
24. Производителност на системите за приемане на зърно в зърнохранилищата
       Николай Димитров
25. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. Обикновен глог - течни екстракти
       Станислава Ташева, Станка Дамянова, Магдалена Стоянова, Албена Стоянова
26. Изследване термо- и рН стабилността на антибиотичните вещества с антибактерийно действие на Bacillus subtilis TS 01
       Севдалина Тодорова
27. Априорна оценка на отношението на българския потребител към информацията върху етикетите на хранителните продукти
       Вилхелм Хаджийски, Стефан Стефанов, Надя Арабаджиева, Йорданка Стефанова
28. Допълнително устройство към мултимедийна презентационна система за обучение по хранителни технологии
       Златин Златев, Красимира Добрева, Венелин Бочев
29. Ролята на продуктовите иновации в малките и средни предприятия
       Галя Драганова
30. Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант
       Радка Власева, Мария Душкова, Михаела Иванова
31. Стабилност на активните вещества с антигъбно действие във филтрат на Bacillus subtilis TS 01
       Севдалина Тодорова
32. Стенд за изследване обработването на опаковъчни материали със студена плазма
       Стефан Стефанов, Цветан Янакиев, Вилхелм Хаджийски

Последни страници


Copyright © 2008-2022