ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.4 - Образование – изследвания и иновации

Корица и начални страници

1. Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика
       Ралица Василева-Иванова, Емилия Великова, Димитър Цветков
2. Дидактически модели – матрични диаграми в училищния курс по математика 5 – 9 клас
       Маргарита Върбанова, Евгения Илиева
3. Mathematical Problem Posing on the Basis of GeoGebra Multi-platform
       Magdalena Petkova, Emiliya Velikova
4. Съвременни методи в обучението по математика
       Ралица Василева-Иванова, Емилия Великова
5. Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics
       Ivanka Mincheva, Margarita Varbanova
6. Increasing Mathematical Skills and Understanding with Microsoft Excel
       Desislava Georgieva
7. Особености на изграждане на пространствения образ
       Маргарита Георгиева
8. Интерактивната мултимедийна презентация в обучението по математика
       Маргарита Белчева
9. Организационни аспекти на самостоятелната работа на студентите в обучението по математически дисциплини
       Лиляна Каракашева
10. Един нов прочит за развитието на интелекта. Представяне на книгата „МОРФОДИНАМИКАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НООСФЕРНИЯ ИНТЕЛЕКТ“ с автори проф. д-р Марга Георгиева и проф. д-р Сава Гроздев
       Антония Кръстева

Последни страници


Copyright © 2008-2024