ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2018 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.1 - Математика, информатика и физика

Корица
Начални страници

  1. FRI-1.405B-1-MIP-01
    Network risks in Markov decision processes
    Vassil Sgurev, Stanislav Drangajov
  2. FRI-1.405B-1-MIP-02
    Extremal problems for the circles inscribed in a given semicircle or in a given segment
    Todor Mitev

Последни страници


Copyright © 2008-2022