ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Серия 2 - Машиностроителни технологии и механика

Корица и начални страници

1. Относно технологията на наваряване на металорежещи инструменти чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум
       Младен Трифонов, Николай Фердинандов, Стефан Вичев, Красимир Иванов
2. Износване на стругарски ножове с режеща част, изработена чрез наваряване с електроди от бързорежеща стомана
       Стефан Вичев, Красимир Иванов, Младен Трифонов, Николай Фердинандов
3. Получаване и приложения на едно и многослойни покрития, отложени във вакуум
       Ваня Захариева
4. Изследване влиянието на някои фактори и определяне на граничните условия за нагъване по фланеца при дълбоко изтегляне на листов материал
       Светлана Паскалева
5. Механично обработване с ултразвук
       Димитър Станков, Мариян Калестров, Кръстин Кръстев
6. Един специфичен метод за изследване на осовата сила и усукващия момент при нарязване на резби с метчик
       Свилен Стоянов
7. Автоматизирано проектиране профила на зъбите на червячна шлицева фреза
       Юлиян Младенов, Десислава Атанасова
8. Приложение на генетични алгоритми за оптимизиране на технологичната операция в САМ среда
       Иво Атанасов, Десислава Атанасова
9. Динамометрична уредба за измерване на въртящия момент при свредловане
       Валентин Казаков, Евстати Лефтеров
10. Технология за обработване на резбови отвори с комбинирани инструменти и особености на програмното осигуряване при използването им
       Николай Станков
11. Профилиране на кръгли профилни ножове с базова точка и базова линия чрез използване на CAD системи
       Александър Иванов
12. Профилиране на тангенциални профилни ножове чрез използване на CAD системи
       Александър Иванов
13. Абразивен инструмент за дискретно профилно шлифоване
       Божидар Лалев
14. Система за дискретно профилно шлифоване
       Божидар Лалев

Последни страници


Copyright © 2008-2021