ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.1 - Математика, информатика и физика

Корица и начални страници

1. Отзив за монографията „Младежка Балканска Олимпиада по Математика 1997-2009” с автор доц. Св. Билчев
       Проф. М. Георгиева
2. Отзив за монографията „Стимулиране творчеството на талантливи ученици и студенти по математика” с автор доц. Св. Билчев
       Доц. П. Стоянов
3. The Sphericity Test for Samples with Monotone Missing Data
       E. Veleva
4. Градуирани полиноми тъждества в Матричната алгебра от втори ред над крайномерна Грасманова алгебра
       А. Михова
5. Имитационен модел на динамиката на разбирането на езиков знак
       В. Костова
6. Discrete dynamical systems generated by the composition of finite Mealy automata
       M. Kirilov
7. A New Immersed Interface FEM for Elliptic Problems with Discontinuous Coefficients and Nonlinear Local Own Source
       I. Georgiev, J. Kandilarov
8. An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation
       G. Georgiev, I.Ivanov, M.Mihaylova, T.Dinkova
9. Разпределение на разликата, модулът й и частното на геометрично разпределени случайни величини
       П. Йорданова
10. Метод за изчисляване на лингви- стични вероятности и прилагането им към лошо определени ситуации
       И. Раева, Р. Раев
11. Използване на MS Excel в обучението по статистика
       К. Костадинова
12. An Approach to 3D on the Web Using Java Open GL
       T. Vasilev, St. Kostadinov
13. Метрики юзабилити
       Л. Йоонас
14. Модел на потози от данни
       В. Димитров
15. Средства и начини за сближаване на бизнес и ИТ моделите
       К. Шойлекова, М. Исов, К. Григорова
16. Информационна система „Финтекс”
       В. Великов
17. Метод за автоматизирано програмиране на роботи. Изисквания към метода
       И. Станев
18. Метод за автоматизирано програмиране на роботи. Описание на метода
       И. Станев
19. The Need for Multidisciplinarity in the Academic Research of Modern Universities
       G. Savoiu, I.Iorga-Siman, C. Manea
20. Current and Energy Momentum Tensor of the Space Resonance Structure of the Electron
       E. Evtimova

Последни страници


Copyright © 2008-2021