ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Серия 2 - Машиностроителни технологии и механика

Корица и начални страници

1. Обучението по дисциплината „Теория на механизмите и машините“ в началото на нейното преподаване в България
       Иван Неделчев
2. Параметрични трептения на двумасова механична система
       Велина Боздуганова
3. Сравнение на числени симулации на ударно пластично деформиране
       Велина Боздуганова, Ивелин Иванов
4. Винтов краен елемент с осем възела
       Иво Драганов
5. Опитна уредба за изследване на трептения
       Светлин Стоянов, Стоян Стоянов
6. Числено симулиране на динамични процеси в навесен агрегат за оран при случайни въздействия
       Стоян Стоянов, Светлин Стоянов
7. Покрития на базата на Cu-Al-Ni сплави с ефект на памет на формата
       Славчо Топалски, Венелин Дуницов
8. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана
       Дочо Дочев, Диана Цанева, Мариана Илиева
9. Предварителни експерименти за навъглеродяване с пулсиращ тлеещ разряд и закаляване с газ при повишено налягане във вакуумна пещ
       Юлия Йорданова
10. Изследване точността на статичното настройване на обработващи центри при вариантност на базите
       Димитър Димитров
11. Компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез тариране
       Димитър Димитров, Светлана Колева, Милко Енчев, Виктория Карачорова
12. Изследване възможността за компенсиране на систематичните грешки на трикоординатна измервателна глава чрез използване на сигнал от докосване
       Димитър Димитров, Георги Ненов, Светлана Колева, Виктория Карачорова
13. Възможности за автоматична самодиагностика на обработващи центри
       Виктория Карачорова, Димитър Димитров
14. Система за изследване на електроконтактни трикоординатни измервателни глави
       Георги Ненов, Димитър Димитров
15. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот
       Румяна Братанова, Даниел Братанов
16. Изследване коефициента на полезно действие на системата на главния превод на стругове с ЦПУ
       Иван Колев, Красимир Иванов, Георги Ненов, Симеон Гечевски
17. Статистическо изследване мощността на главния електро- двигател и масата на стругове с ЦПУ
       Иван Колев, Красимир Иванов, Георги Ненов, Миглена Христова
18. Модели на коефициента на полезно действие на системата главен превод на стругове с ЦПУ
       Стефан Велчев, Иван Колев, Красимир Иванов
19. Автоматизирано построяване на структурни мрежи на главни преводи с използване на MS Excel
       Петър Ангелов, Иван Колев, Красимир Иванов
20. Конструктивни условия за приложение на инструменти с периодично радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметри
       Веселин Григоров
21. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело
       Младен Петров, Тошо Станчев
22. Изследване чрез симулационен експеримент на метод за комплексен двупрофилен контрол без еталонно зъбно колело
       Младен Петров
23. Приложение на размерния анализ за оразмеряване на машинни възли сглобявани с нерегулируеми компенсатори
       Силвия Салапатева, Илия Четроков, Васил Георгиев

Последни страници


Copyright © 2008-2023