ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2018 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.4 - Образование – изследвания и иновации

Корица
Начални страници

 1. FRI-2G.305-1-ERI-01
  Students and digital mathematics teaching
  Ion Mierlus-Mazilu, Emiliya Velikova, Ralitsa Vasileva-Ivanova
 2. FRI-2G.305-1-ERI-02
  About the STEM education
  Emiliya Velikova, Ion Mierlus-Mazilu, Ralitsa Vasileva-Ivanova
 3. FRI-2G.305-1-ERI-03
  Problem solving model in mathematics
  Desislava Georgieva, Emiliya Velikova, Ralitsa Vasileva-Ivanova
 4. FRI-2G.305-1-ERI-04
  Creative out-of-class work in a team - complete learning: open, adaptive, mobile
  Velislava Doneva, Niya Peneva
 5. FRI-2G.305-1-ERI-05
  Apprenticeship cluster in Mechanical Engineering and Mechatronics
  Irena Rashkova, Tsvetelina Petrova
 6. FRI-2G.305-1-ERI-06
  Using of the mathematical software GEOGEBRA for solving the stereomerical TASKS in education of Mathematics
  Ivanka Mincheva, Zhorzheta Angelova
 7. FRI-2G.305-1-ERI-07
  On the synthesis in the cognition and building of interdisciplinary in the training process
  Boryana Todorova
 8. FRI-2G.305-1-ERI-08
  Practical activities in the Vth grade mathematics education
  Antoaneta Mihova

Последни страници


Copyright © 2008-2022