ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

 Сборник
Тип и размер на файла
PDF, 6.94 MB
PDF, 8.31 MB
PDF, 6.04 MB
PDF, 6.92 MB
  (Икономика и управление)
PDF, 1.50 MB
  (Европеистика и международни отношения)
PDF, 716 KB
PDF, 1.12 MB
  (Математика и информатика)
PDF, 3.97 MB
  (Педагогика и психология; Литературознание и езикознание)
PDF, 2.99 MB
  (Здравна промоция и социални дейности)
PDF, 5.62 MB
  (Физическо възпитание и спорт)
PDF, 9.07 MB
  (Здравни грижи)
PDF, 6.44 MB
PDF, 6.17 MB
PDF, 7.03 MB

Copyright © 2008-2024