ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.1 - Математика, информатика и физика

Корица и начални страници

1. Свойства на детерминантите, описани чрез външно произведение на вектор
       А.Михова, И.Богомилова
2. Immersed FEM for Elliptic Interface Problems with Non-homogeneous Jump Condition of Special Type
       I.Georgiev, J.Kandilarov
3. A near-exact distribution and exact percentage points for testing independence with missing elements in the sample correlation matrix
       E.Veleva
4. Identification of information sources
       Z.Varbanov
5. Статистически подход за анализ и графично представяне на данни от анкета по проблеми на докторантското обучение
       А.Николов, В. Иванова
6. Относно планирането на учебното съдържание по Математически анализ за семинарните упражнения
       Л.Каракашева-Йончева
7. Приложение на информационните технологии в обучението по Хербология
       Е.Николова-Андреева, С.Василева
8. Обучение на учители за създаване на електронни образователни ресурси
       В.Войноховска
9. За корпусите като езикови ресурси и тяхното приложение
       Д.Баева
10. BPMN-EPC-BPMN Converter
       V.Kotsev, I.Stanev, K.Grigorova
11. Collision Detection between Cloth and Other Objects Using a GPU Based Ray-Tracing
       T.Vassilev
12. Как да се подготвим за предизвикателството „Облачни изчисления”
       П.Христова, Г.Атанасова, П.Панов
13. Web базирано обучение по аудио-обработка
       С.Цанков
14. Web базирано обучение по видеообработка с InterVideo WinDVD Creator
       С.Цанков
15. Уеб базирана система за управление на потребителските акаунти в Интернет
       М.Димитров
16. Определяне на климатични характеристики на озоновия слой над района на Североизточна България от спътниковите наблюдения за 30 годишен период
       Ж. Иванова, Ст. Колев, Т. Пенчева
17. Месечни тенденции в изменение на сумарното количество атмосферен озон над Варна за периода 1979-2009 година
       Ж. Иванова, Ст. Колев, Т. Пенчева

Последни страници


Copyright © 2008-2023