ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт и машинознание.

Корица и начални страници

1. Изследване влиянието на колебанията на налягането в горивния акумулатор върху цикловата порция гориво на дизелов двигател
       Трифон Узунтонев, Сергей Белчев
2. Моделиране поведението на лек автомобил при движение с престрояване
       Христина Георгиева, Лило Кунчев
3. Измерване възприятията на пътниците за качеството на таксиметровата услуга чрез метода SERVPERF
       Деница Митева
4. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen
       Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков
5. Анализ за влиянието на добавки от водород или ННО газ върху показателите на дизелов двигател
       Емилиян Станков, Кирил Хаджиев
6. Влияние на износването в клапанното легло на електромагнитна дюза от системата Common Rail върху нейните хидравлични характеристики
       Трифон Узунтонев
7. Estimation of Air Emissions from Diesel Engines on Drilling Rigs
       Despina Nikolova, Kiril Barzev
8. Managing Air Emissions from Oil and Gas Field Production
       Despina Nikolova
9. Методика и апаратура за получаване характеристиките на пневматични еластични елементи
       Николай Павлов, Евгени Соколов, Ваня Димитрова, Димитър Цеков
10. Сравнително изследване на маневрата изпреварване на автомобили при различни условия
       Свилен Костадинов
11. Влияние на температурата върху промяната на вътрешното налягане на гуми напомпани с въздух и с азот
       Николай Павлов, Христина Георгиева, Евгени Соколов
12. Стенд за изследване функционалните показатели на пневматично спирачно задвижване
       Евгени Соколов, Николай Павлов, Христо Кочев
13. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе
       Александър Цеков, Велизара Пенчева, Павел Стоянов
14. Изследване влиянието на масата на пожарен автомобил върху спирачните му свойства
       Даниел Любенов, Свилен Костадинов
15. Изследване влиянието на лекотоварните автомобили върху интензивността на автомобилното движение в град Русе
       Джемал Топчу
16. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град
       Димитър Грозев, Иван Белоев, Георги Христов, Асен Асенов, Джемал Топчу, Михаил Милчев
17. Приложение на безпилотен летящ апарат за контрол на корабоплаването по река Дунав
       Камен Иванов, Асен Асенов, Иван Белоев
18. Изследване на мултимодалните и интермодалните транзитни превози на товари през българските пристанища
       Асен Асенов, Борил Иванов
19. Изследване на вибрациите, действащи на операторите на дървообработващи машини
       Гергана Станева, Огнян Сливаров, Георги Кадикянов
20. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини
       Георги Кадикянов, Гергана Станева , Огнян Сливаров
21. Сравняване екологичните характеристики на двигател с външно смесообразуване работещ с обогатен биогаз и бензин
       Радостин Димитров, Ангел Димитров, Красимир Богданов, Росен Христов
22. Методични аспекти при оценка на пожароопасността на автомобили с газови уредби при паркиране
       Петър Казаков, Иван Лазаров
23. Влияние на някои експлоатационни фактори върху разхода на гориво на автомобилите
       Иван Евтимов, Росен Иванов
24. Влияние на директното впръскване на бензин върху екологичните характеристики на ДВГ
       Борислав Пенчев
25. Фактор на излъчване на шум на автомобилен дизелов двигател
       Веселин Михайлов, Здравко Иванов
26. Приложение на дифракцията при измервания в оптоелектрониката
       Беркант Гьоч
27. Нов подход при автоматизирано проектиране на карданов съединител с минимална маса - част втора
       Вълю Джаджев
28. Изяде ли мишката молива? Анализ на графичните компетенции на студентите от дигиталната ера
       Соня Въчинска
29. Development to the flexible laser technology for cutting of lamellae
       Lyubomir Lazov, Hristina Deneva

Последни страници


Copyright © 2008-2024