ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт и машинознание.

Корица и начални страници

1. Система за контрол на зареждането и разхода на енергия на електромобил
       Евтимов И., Р. Иванов
2. Организация на работата на водачите при превоз на дълги разстояния
       Гагова П.
3. Изследване възможността за подобряване на условията за движение на градски пътнически транспорт с използване на симулации
       Стоянов П., М. Маринов, Д. Любенов, С. Костадинов
4. Проблеми при двигателите с директно впръскване на бензин и възможни начини за решаването им
       Илиев С., К. Хаджиев
5. Конструктивни изменения на клапанно легло за локомотивен двигател
       Илиев А., Ю. Йорданова
6. Дифузионно насищане с хром на водеща втулка на клапан за дизелов двигател с вътрешно горене
       Илиев А., Ю. Йорданова, А. Георгиев
7. Управление в реално време на дизелови двигатели с Common Rail горивна система с помощта на PXI система за контрол и LabView
       Евтимов Т., П. Пунов
8. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото
       Балбузанов Т., О. Стоянов, А. Стоянов, Н. Колев
9. Математичен модел за оптимизиране на съвместната работа в агрегат „двигател с вътрешно горене – хидродинамичен преобразувател на енергия” („ДВГ-ХДП”) по условието за максимална изходна мощност в най-широк кинематичен диапазон
       Нейков С., Г. Козарев, П. Терзиев, Д. Иванова
10. Анализ на свойствата на комплексни еднотурбинни хидродинамични трансформатори с права прозрачност
       Нейков С., Г. Козарев, С. Танева
11. Обобщен математичен модел за пресмятане на характеристиките на многотурбинни хидротрансформатори
       Иванова Д.
12. Изследване зареждането на акумулаторната батерия на електромобил от слънчев панел
       Иванов Р., И. Евтимов, И. Стоянов, М. Гичев
13. Влияние на някои фактори върху контактното петно на пневматична гума
       Иванов Р., Е. Аврамов, Р. Русев
14. Изследване на коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили
       Иванов Р.
15. Методика за привеждане на пътното изпитване на колесни спирачни механизми на леки автомобили в съответствие с предписанията на правила № 13 и 13Н на ИКЕ на ООН към лабораторно изпитване върху стенд
       Хлебарски Д., Л. Кунчев
16. Надеждност и оптимизиране на сложни системи
       Казаков П.
17. Контрол на качеството и надеждността на продукта
       Казаков П., М. Димитров
18. Социалният елемент в контекста на безопасността на корабоплаването
       Колев В.
19. Приложение на имитационно моделиране за оценка на ефективността на превози по фидерни контейнерни линии в Черноморския регион
       Върбанова А.
20. Моделиране на движението на автовлак чрез теория на графите
       Стоилова С., Л. Кунчев
21. Оценка на вариантите на работа на таксиметров електромобил в условията на град Русе
       Грозев Д.
22. Анализ на състоянието на тролейбусната електрическа мрежа в гр. Русе
       Маринов М., П. Стоянов
23. Изследване на нормативната уредба регулираща ползването на железопътните прелези в България
       Станев В.
24. Изследване на прелезите в Община Карлово
       Станев В.
25. Експериментално определяне на спирачното закъснение на велосипед
       Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов, П. Стоянов
26. Анализиране на участъците с концентрация на пътнотранспортните произшествия по път E85 Русе – Бяла
       Костадинов С., М. Маринов, Д. Любенов, П. Стоянов, А. Асенов
27. Географска информационна система за условията и безопасността на движение по участъка от път Е85 - „Адунац-Копачени-Гюргево-Русе-Бяла”
       Маринов М., Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов
28. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби
       Каменов K., П. Пантилеев
29. Иновативен конструкторски подход, отчитащ особеностите на изделията при монтаж
       Добрева А.
30. Подобряване на трибологичните характеристики на предавки с вътрешно зацепване
       Добрева А.
31. Разширяване на достъпа до кариерно ориентиране и развитие на студенти
       Ронкова В.
32. Относно определянето коефицента на неравномерност в планетни предавки
       Георгиев Г.

Последни страници


Copyright © 2008-2024