ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.2 - Комуникационна техника и технологии. Компютърна техника и технологии.

Корица и начални страници

1. Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво на решенията и ANN класификатор
       Ивелина Балабанова, Георги Георгиев, Пенчо Пенчев
2. Контролен механизъм за приемане на заявки в планировчика за разпределение на ресурсите в LTE мрежи
       Венета Алексиева
3. Софтуерно дефинирани мрежи - ключов фактор за мащабното развитие на облачно базираните услуги
       Дияна Кючукова, Георги Христов, Пламен Захариев
4. Анализ на възможностите за реализация на RTK система посредством платформата Raspberry Pi
       Свилен Борисов, Пламен Захариев, Георги Христов
5. Метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова – средна мощност
       Михаил Илиев
6. Цифров честотен модулатор с модул-таймер 555
       Боян Карапенев
7. Програмно осигуряване за неврофийдбек. Комуникация със слушалки MindSet
       Георги Кръстев, Ваня Динева
8. Съвременни тенденции при формиране на политики за информационна сигурност
       Ивайло Николов
9. Система за индексирано търсене в локална Windows мрежа
       Христо Вълчанов, Димитър Тодоров
10. Визуализация на мозъчни вълни получени от слушалки MindSet
       Георги Кръстев, Ваня Динева
11. Идентифициране на параметри на телетрафичен модел на гласови източници с приложение на ANN и ANFIS класификатори
       Ивелина Балабанова, Георги Георгиев, Стела Костадинова
12. Модифициран метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова – средна мощност с подобрена изчислителна ефективност
       Михаил Илиев, Борислав Беджев, Светлин Василев
13. Диагностика и експериментални изследвания в зони на радиопокритие на клетъчна мрежа от второ и трето поколение
       Станимир Садинов, Десислава Колева
14. Цифров честотен модулатор с тригер на Шмит
       Боян Карапенев
15. Избор на камера за биометрична система за идентификация
       Кристиян Радев
16. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги
       Хованес Авакян, Милен Луканчевски, Николай Костадинов
17. Един подход за създаване на УЕБ базирана платформа за генериране на обучаващи игри
       Валентин Атанасов
18. Една концепция за създаване на виртуален персонален асистент на студента
       Явор Стефанов, Ангел Смрикаров
19. Моделиране на процесите в съдебната медицина чрез стандартите CMMN и BPMN
       Борислав Банчев
20. Декларативен и императивен подходи за доказване на Тюринг пълнота на SPIDER/CNP
       Цанко Големанов
21. Реализация на вградения механизъм за извод в междинната форма на SPIDER/CNP програма
       Цанко Големанов
22. SPIDER vs PROLOG: Механизъм на извод
       Емилия Големанова
23. Методика за декларативни CNP-реализации на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията
       Емилия Големанова
24. Специализирани системи за телефонни услуги
       Хованес Авакян
25. Simple non preemptive task switching for 8 bit PIC microcontrollers
       Orlin Tomov
26. Модел на проектно базирано обучение в училищния курс по бази от данни
       Мария Георгиева
27. Пpoгpамиpане каталог база данни за сателитни изображения
       Egnar Ozdikililer, Cigdem Goksel
28. Android мобилно приложение за персонален библиотечен каталог в облачна среда
       Валентина Антонова, Пламен Вълчев
29. Прилагане на смесено обучение по дисциплината ВКцКТТ
       Лъчезар Йорданов
30. Фейсбук група като система за управление на обучението
       Ирена Вълова
31. Преход от Flash към HTML5 при мобилното обучение
       Цветозар Георгиев

Последни страници


Copyright © 2008-2024