ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт и машинознание.

Корица и начални страници

1. Сравнително изследване на системи за определяне на спирачните свойства на автомобилите
       Георги Кадикянов, Даниел Любенов
2. From Environmental Ethics to Climate Change
       Despina Nikolova
3. Определяне срока на експлоатация на транспортни средства
       Михаил Милчев
4. Токсични характеристики на дизелов двигател, работещ с биодизелово гориво и рециркулация на отработили газове
       Атанас Илиев, Петър Казаков, Емил Маринов
5. Количествена корекция на цикловата порция гориво, предизвикана от вълновите явления в тръбопровода за високо налягане
       Трифон Узунтонев, Сергей Белчев
6. Механизъм на първоначално разпадане на струята гориво в отворите на разпръсквача и влиянието му върху подаваната циклова порция гориво
       Трифон Узунтонев, Сергей Киров, Сергей Белчев
7. Възможности за подобряване на показателите на дизелови двигатели чрез управление на горивоподаването
       Христо Станчев, Красимир Марков
8. Изследване разхода на гориво и ефективността на хибриден автомобил в градски условия на движение
       Росен Иванов, Иван Евтимов, Явор Иванов
9. Изследване разхода на гориво и ефективността на хибриден автомобил в извън градски условия на движение
       Иван Евтимов, Росен Иванов, Явор Иванов, Христо Станчев
10. Една възможност за изследване енергийната икономичност на самоходни мобилни машини в експлоатационна среда
       Цветелин Василев
11. Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач
       Цветелин Василев
12. Изследване на газовите потоци при пълнене на дизелов двигател с два различни пълнителни канала
       Сергей Белчев
13. Изследване състоянието на дюзи на дизелов двигател при продължителна експлоатация
       Емил Савев
14. Оценка на товарните потоци и обема на вътрешните превози в страната
       Джемал Топчу, Велизара Пенчева
15. Състояние на системата за таксиметрови превози в България
       Деница Митева, Велизара Пенчева, Асен Асенов
16. Сравнително изследване и оценка на вариантите за обществен превоз на пътници по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния
       Димитър Грозев
17. Времеви модел за превоз на пътници с таксиметрови автомобили по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния
       Димитър Грозев
18. Определяне скоростта на движение на автомобил по видеозапис
       Даниел Любенов, Свилен Костадинов
19. Оценка на параметри на маневрата изпреварване, свързани с безопасността на движение
       Свилен Костадинов, Даниел Любенов
20. Изследване средната „възраст” на автомобилите в Република България
       Иван Евтимов
21. Течно охлаждане на светодиоди за автомобилни фарове
       Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева
22. Изследване на възможностите за управление на топлинното натоварване на светодиоди за автомобилни фарове
       Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева
23. Диагностика на електронни регулатори на налягане, използвани в автоматични предавателни кутии от типа 722.6
       Стефан Стефанов
24. Методика за избор и експериментално получаване микропрофила на пътя
       Лило Кунчев
25. Методика и изпитване на съчленен автобус задвижван от третата ос при установено движение – I част - статични изпитвания
       Лило Кунчев
26. Методика и изпитване на съчленен автобус задвижван от третата ос при установено движение – II част - динамични изпитвания
       Лило Кунчев
27. Мобилен тестер за изследване влиянието на вертикалното натоварване на гумата и налягането във въздуха в гумата върху коефициента на съпротивление срещу странично увличане
       Христина Георгиева, Николай Павлов, Лило Кунчев
28. Мобилна модулна система за обучение и изследвания в областта на транспорта
       Иван Белоев, Павел Стоянов, Асен Асенов, Велизара Пенчева
29. Приложение на симулационата програма VISSIM за изследване на транспортния поток
       Павел Стоянов, Михаил Милчев, Цветан Хинков
30. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори
       Юлиян Димитров, Васко Добрев
31. Поява и развитие на кардановия съединител, част първа
       Вълю Джаджев, Емилия Ангелова
32. Поява и развитие на кардановия съединител, част втора
       Вълю Джаджев
33. Групови планетни предавки - възможност за получаване на повече предавателни числа от броя на планетните редове, изследване на кинематичните възможности
       Станислав Милев
34. Моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи
       Иво Драганов, Юлиян Ангелов

Последни страници


Copyright © 2008-2022